Vietnamese English
Thứ hai 20/11/2017 14 : 20
Góp ý

Giới thiệu Viện:

Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing, được thành lập trên cơ sở Quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 04/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tên gọi: Viện Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng

Tên tiếng Anh: Institute of Applied Ecomnomics (IAE)

Địa chỉ: Phòng 505B, Tòa nhà UFM, cơ sở 2C, Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312283113

Điện thoại: 08083463                       Fax: 08084766

Email: vienkinhte@ufm.edu.vn

Đại diện pháp lý: PGS. TS. Hoàng Trần Hậu           Chức vụ: Viện trưởng

Hoạt động khoa học và công nghệ của Viện được quy định tại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1101 ngày 26/04/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Định hướng hoạt động của Viện là phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ phục vụ cho lĩnh vực hoạch định, chính sách, điều hành, nội dung quản lý nhà nước ngành Tài chính; phục vụ cho lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành và cho xã hội.

 

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi:

Sứ mạng:

Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng cung cấp các giải pháp quản lý vĩ mô và vi mô cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kinh doanh và quản lý, tham gia tích cực vào hoạch định chính sách quản lý ngành tài chính.

Tầm nhìn:

Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng sẽ là một trong những tổ chức nghiên cứu uy tín, đáng tin cậy trong các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học phục vụ hoạch định chính sách ngành Tài chính, nghiên cứu ứng dụng giúp giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản lý, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh doanh và quản lý cho xã hội.

Giá trị cốt lõi:

- Tạo môi trường thuận lợi để thành viên phát huy sáng tạo, phát triển tài năng.

- Đồng hành cùng các tổ chức và doanh nghiệp trong phát triển.

- Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng.

- Đáp ứng nhu cầu xã hội.

Mục tiêu chiến lược:

- Hàng năm, Viện thực hiện tối thiểu 10 nghiên cứu kinh tế ứng dụng đạt chất lượng cao, giải quyết được các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp.

- Hàng năm, Viện thực hiện bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho khoảng 5.000 lượt người học, đủ khả năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn kinh doanh và quản lý.