Vietnamese English
Thứ hai 20/11/2017 14 : 22
Góp ý

Tài liệu học tập môn học Kỹ năng mềm

Môn Tìm việc tải xuống tại đây

Môn Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp tải xuống tại đây

Môn Kỹ năng giải quyết vấn đề tải xuống tại đây

Môn Kỹ năng giao tiếp tải xuống tại đây

Môn Kỹ năng làm việc nhóm tải xuống tại đây

Môn Kỹ năng quản lý thời gian tải xuống tại đây

Môn Kỹ năng tư duy sáng tạo tải xuống tại đây

Môn Kỹ năng thuyết trình tải xuống tại đây