Vietnamese English
Thứ tư 27/09/2017 4 : 48
Góp ý

Điểm tổng hợp các lớp KNM mở học kỳ giữa năm 2017

Danh sách điểm xem tại đây

Sinh viên chú ý nếu thấy sai điểm, thiếu tên hay các sai sót thông tin cá nhân trong danh sách đều phải phản hồi ngay cho Viện NCKTUD hạn chót vào thứ tư ngày 26/07/2017 từ 8h đến 16h qua số điện thoại: (08) 37720581 (số mới) hay 0983 973 541 ( C Phương) hoặc 0918 062 722 (Thầy Phong)

Thân ái!