Vietnamese English
Thứ hai 20/11/2017 14 : 26
Góp ý
Giới thiệu Viện

Giới thiệu Viện

Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing, được thành lập trên cơ sở Quyết định số 2507/ QĐ-BTC ngày 04/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Flag Counter